Câu hỏi: Chỉ tiêm phòng vacxin khi

Câu hỏi: Chỉ tiêm phòng vacxin khi: A. Đang bị kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể. B. Cơ thể đã mắc bệnh 1 lần. C. Biết bệnh đó có thực sự nguy hiểm hay không. D. Cơ thể khỏe mạnh.

Hướng dẫn

Chỉ tiêm phòng vacxin khi cơ thể khỏe mạnh. Đáp án cần chọn là: D