Hãy chỉ ra phát biểu nào sau đây không đúng:

Hãy chỉ ra phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Có thể nói rằng lý do tồn tại của hoạt động quản trị chính là vì muốn có hiệu quả

B. Chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị

C. Thời xa xưa, người ta chẳng cần quan tâm đến quản trị vì tài nguyên chưa khan hiếm, sức người không những sẳn có mà còn dư thừa

D. Người ta quan tâm đến quản trị là vì muốn phối hợp các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực một cách hiệu quả

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng