Hãy nêu định nghĩa về tín hiệu, báo hiệu:

Hãy nêu định nghĩa về tín hiệu, báo hiệu:

A. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước các yếu tố có hại và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố có hại sức khỏe người lao động

B. Là phương tiện nhắc nhở người lao động và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm

C. Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm để ngăn ngừa tai nạn lao động

D. Cả a và b

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng