Hiện tượng trượt trượt trơn xảy ra trong bộ truyền đai do:

Hiện tượng trượt trượt trơn xảy ra trong bộ truyền đai do:

A. Gốc ôm bánh dẫn nhỏ.

B. Bộ truyền thường xuyên làm việc quá công suất tính toán, lực cản đột ngột.

C. Sức căng ban đầu không đủ lớn.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng