Số nguyên tố là gì? Bảng số đầy đủ

Số nguyên tố là gì? Bảng số nhỏ hơn 100 hay 1000 có bao nhiêu số nguyên tố? Đó là những câu hỏi bạn phải trở lời được bởi nó có khá nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn chưa trả lời được cũng không sao bởi bài viết này là dành cho bạn. Toán Học sẽ hệ thống đầy đủ các kiến thức, trình bày một cách khoa học để bạn dễ hiểu, nhớ lâu. Chúng ta bắt đầu nhé

1. Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

2. Bảng số nguyên tố

Dựa theo định nghĩa trên ta có bảng các số nguyên tố nhỏ hơn nhỏ hơn 100:

Bảng số nguyên tố

Từ bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 ta thấy có 25 số: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Trong đó:

  • Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.
  • Số có 1 chữ số thì số 7 là số nguyên tố lớn nhất.
  • Số có 2 chữ số thì số 11 là số nguyên tố nhỏ nhất.
  • Số có 2 chữ số thì số 97 là số nguyên tố lớn nhất.

Tương tự bạn có thể tự lập được bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

Trong đó:

  • Số có 3 chữ số thì số 101 là số nguyên tố nhỏ nhất.
  • Số có 3 chữ số thì số 997 là số nguyên tố lớn nhất.

3. Hợp số là gì?

Hợp số là một số tự nhiên có thể biểu diễn thành tích của hai số tự nhiên khác nhỏ hơn nó. Một định nghĩa khác tương đương: hợp số là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó.

Trên đây là những chia sẻ về số nguyên tố bạn cần biết. Hy vọng với những chia sẻ chi tiết ở trên sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình học tập.