Theo tác giả K.Lewin phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất

Theo tác giả K.Lewin phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất

A. Độc đoán

B. Dân chủ

C. Tự do

D. Cả 3 đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng