Sử dụng fx – 580VN để viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số là một dạng khá quen thuộc khi bạn được học ở phần đại số. Để giải nhanh dạng toán này, mình giới thiệu với bạn một thủ thuật khá hay cho kết quả nhanh và chính xác. Đó là sử dụng FX – 580VN để viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số

1. Hướng dẫn sử dụng fx – 580VN để viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực của đồ thị hàm số

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có dạng $g\left( x \right) = y – \frac{{y’.y”}}{{3y”’}}$

2. Ví dụ minh họa

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = – 2x3 + 3x2 + 1 là

A. y = x – 1

B. y = x + 1

C. y = – x + 1

D. y = – x – 1

Lời giải

Kết quả dạng i + 1 => Đường thẳng cần tìm y = x + 1 => Chọn B

Trên đây là chia sẻ thủ thuật sử dụng máy tính casio FX-580VN để viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn đọc. Chúc bạn học tốt